ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Προτιμάτε με επιμονή προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα: Η πιο απλή και πρακτική λύση στα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας!

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Ρεαλιστική πρόταση .

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Ρεαλιστική πρόταση

Μπροστά στη γενικευμένη κρίση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων λύση υπάρχει και είναι στο χέρι όλων μας να την πραγματοποιήσουμε! Είναι άδικο να επιβάλουμε την ταφή ή καύση τεράστιων ποσοτήτων απορριμμάτων σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές .Για μένα η λύση βρίσκεται στην ανάληψη της ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και τους πολίτες, για να προωθήσουμε μια πολιτική μηδενικών αποβλήτων.

1.Σημείο κλειδί στην λύση του προβλήματος των απορριμμάτων είναι ο ρόλος του υπεύθυνου πολίτη που αναλαμβάνει την ατομική του ευθύνη δίνοντας βάρος στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, αλλάζοντας τα πρότυπα κατανάλωσης, επιλέγοντας προϊόντα με ελάχιστο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας την επαναχρησιμοποίηση, συμμετέχοντας σε προγράμματα ανακύκλωσης/κομποστοποίησης.

2.Υποχρεωτική ανακύκλωση στην πηγή.
 Ένα πρόβλημα για να λυθεί πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πηγή του που στην προκειμένη περίπτωση είναι η κατοικία.
 Ο υπεύθυνος πολίτης μπορεί κατ’ αρχή να αλλάξει το σπίτι του και τη γειτονιά του σε οικολογική κατεύθυνση κάνοντας καθημερινή συνήθεια καλές πρακτικές όπως η  κομποστοποίηση των πράσινων απορριμμάτων του, η μείωση/εξάλειψη της χρήσης επικίνδυνων υλικών ή άλλων προϊόντων με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ,διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Σε κάθε κατοικία να δοθούν 5 μικρή κάδοι (60-100 lt) διαφορετικού χρώματος για κάθε υλικό(γυαλί-μέταλλο-χαρτί-πλαστικό-οργανικά)και ένα 20lt μπιτόνι για συλλογή ελαίων. Καθημερινή συλλογή ενός υλικού .
Για την επιτυχία ενός συστήματος στην Ελλάδα δυστυχώς χρειάζεται και αστυνόμευση .Τον ρόλο αυτό μπορούν να τον αναλάβουν οι εργάτες καθαριότητας και η δημοτική αστυνομία με μπόνους το 30% από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών. Παράλληλα θα έχουν την δυνατότητα να επιβάλουν πρόστιμο στην κατοικία που δεν συνεργάζεται (προκαθορισμένο πρόστιμο 5 ευρώ το οποίο θα μπορεί να επιβάλλεται καθημερινά μέχρι την συμμόρφωση).
 Συστήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Οι Δήμοι θα πρέπει να εφαρμόσουν  προγράμματα επαναχρησιμοποίησης /ανακύκλωσης για όλες τις κατηγορίες υλικών για τα οποία υπάρχουν ήδη συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά απόβλητα, παλιά ελαστικά, ορυκτέλαια, μπαταρίες, συσσωρευτές, οχήματα τέλους κύκλου ζωής).
Κατάργηση των κάδων σε δημόσιους χώρους.
3.Διαδημοτικές μονάδες κομποστοποίησης-λιπασματοποίησης σε συνεργασία με αγροτικούς συνεταιρισμούς οπότε θα γίνεται πρόσμιξη και με άχρηστα  γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα.
Το τελικό προϊόν ,κομπόστ, θα διατίθεται στους αγρότες ως εδαφοβελτιωτικό.
Μονάδα παραγωγής biodiesel από την συγκέντρωση ελαίων και γεωργικών υπολειμμάτων.
4.Κεντρα συγκεντρώσεως ανακυκλώσιμων υλικών. Σταθμοί μεταφόρτωσης.
Σημεία που θα γίνεται από τον δήμο το πακετάρισμα των υλικών και την προώθηση στις εταιρείες. Επιτέλους θα χρησιμοποιηθούν και η δεμοτοποιητές.Στόν χώρο αυτό θα υπάρχει και σημείο συγκέντρωσης επικίνδυνων υλικών. Στο σημείο αυτό θα μπορούν και μόνοι τους οι δημότες να μεταφέρουν υλικά (ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά απόβλητα, παλιά ελαστικά, ορυκτέλαια, μπαταρίες, συσσωρευτές)

5.Κοινωνικά παντοπωλεία.
Κάθε κοινωνικό παντοπωλείο θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στον αστικό χώρο και θα διαθέτει χώρους για την συγκέντρωση ρουχισμού, υποδήματα, έπιπλα ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές, βιβλία, κτλ τα οποία θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

6.Διαχείρηση αδρανών υλικών
 Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, οικοδομών, κατεδαφίσεων (μπάζα), το μεγαλύτερο ρεύμα αποβλήτων που η ανακύκλωση του θα συνέβαλε σε μεγάλη εξοικονόμηση φυσικών πόρων (π.χ άργιλος, χαλίκι και άμμος που σήμερα λαμβάνονται από ποταμούς με σημαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα).

7.Υπολείμματα στερεών αστικών αποβλήτων.
Δημιουργείται ένας ΧΥΤΥ ανά διαχειριστική ενότητα.
Υπογραφή συμφωνίας με την τοπική κοινωνία ,όπου θα προβλέπεται και αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης, για την αποκατάσταση μετά την πάροδο 15ετίας.8.Νοσοκομειακά και ιατρικά απόβλητα .

Συγχρόνως θα πρέπει, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, να επεκταθεί η εναλλακτική διαχείριση και για άλλες κατηγορίες υλικών που μέχρι σήμερα καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, χρησιμοποιημένα/ληγμένα φάρμακα, επικίνδυνα νοσοκομειακά και ιατρικά απόβλητα.

Κακαλέτρης  Παναγιώτης
kakaletris@gmail.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου