ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Προτιμάτε με επιμονή προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα: Η πιο απλή και πρακτική λύση στα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας!

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Νομοθεσία για τα οικοδομικά απόβλητα


 Μετά από 6 ολόκληρα χρόνια  αναβολών,  δημοσιεύτηκε επιτέλους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και  Κατεδαφίσεων-Α.Ε.Κ.Κ. με στοιχεία ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/ ΦΕΚ  1312/24-8-2010 τ. β΄
Πρόκειται για μια αναγκαία νομοθετική ρύθμιση, που έρχεται να βάλει τάξη στην εξωφρενική κατάσταση που επικρατεί με τα μπάζα στην χώρα μας, μετά από έξι ολόκληρα χρόνια κωλυσιεργιών και διαβιβάσεων του σχεδίου από τον Άννα στον Καϊάφα. Η κατάσταση με τις διάσπαρτες αποθέσεις μπάζων (ακόμη και μέσα σε πόλεις), με τις επιδρομές στους ποταμούς για αδρανή υλικά, που θα μπορούσαν να καλυφθούν με ανάκτηση υλικών από τα οικοδομικά απόβλητα, και με την σχεδόν παντελή απουσία ανακύκλωσης, έχει ήδη ξεπεράσει κάθε ανεκτό όριο και δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
Η ΚΥΑ έχει θετικά στοιχεία,  καθώς :
·  Εισάγει την αρχή της ευθύνης του «διαχειριστή» (αυτού που παράγει τα εν λόγω απόβλητα ), με την υποχρεωτική σύνταξη σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, ως στοιχείο του πολεοδομικού φακέλου του έργου.
·  Υποχρεώνει τις εταιρίες με δραστηριότητες που παράγουν τέτοια απόβλητα, να  συμβληθούν με «συστήματα» διαχείρισής τους (σύμφωνα με τον νόμο 2939/01), ή να συστήσουν ανάλογα δικά τους συστήματα.
·  Προβλέπει χρονικά κλιμακούμενους ποσοτικούς στόχους ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης (30% επανάχρηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ως 2012, 50% ως το 2015 και 70%  το 2020)
·  Ορίζει ασφαλιστική δικλίδα μέσω Πολεοδομίας για την σωστή διάθεσή τους, με κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτων.
·  Προβλέπει τόσο τακτικούς όσο και έκτακτους ελέγχους
·  Ενσωματώνει εγκαίρως στοιχεία από την ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ που απαιτεί εναρμόνιση του  Εθνικού Δικαίου μέχρι 31/12/2010.
Επισημαίνουμε όμως ότι:
·  Το χρονικό περιθώριο που δίδεται, ως την (1-1-2014) για την πλήρη γεωγραφική κάλυψη της Ελληνικής επικράτειας, σε όρους δημιουργίας και λειτουργίας συστημάτων από τους ενδιαφερομένους, είναι υπερβολικό. Πιστεύουμε ότι μπορούσε και έπρεπε να είναι τουλάχιστον κατά ένα έτος συντομότερο.
·  Οι στόχοι περιορίζονται αυστηρά στις ελάχιστες απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ  για τα απόβλητα και δεν ακολουθούν το παράδειγμα άλλων χωρών που ανέλαβαν δεσμεύσεις αρκετά πιο φιλόδοξες.
·  Προπάντων όμως υπογραμμίζουμε την ανάγκη για επιμελή και αξιόπιστη εφαρμογή διατάξεων και χρονοδιαγραμμάτων σε μια χώρα που δεν συνηθίζεται η συστηματική εφαρμογή των νόμων.
Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να πάψει να θυμίζει απέραντο μπαζότοπο, και αυτό θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Χάρης Μουρκάκος  6973 502745

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου